Taganemisõiguse leht

Justiitsministri 17.12.2013. a määrus nr 41

„Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja

väljaspool äriruume sõlmitud lepingust

taganemise avalduse tüüpvormi ja

taganemise näidisjuhendi kehtestamine”

Lisa 1

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise

avalduse tüüpvorm

(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

— Kellele: Korjuse Moor OÜ, Alttoa t, Korjuse k, Haljala v, Lääne- Virumaa, Eesti, kmoor@korjusemoor.ee

— Käesolevaga taganen/taganeme (*) lepingust, mille esemeks on järgmine asi (*) / järgmine teenus (*)

— Tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kättesaamise kuupäev (*)

— Tarbija nimi / tarbijate nimed

— Tarbija aadress / tarbijate aadressid

— Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil)

— Kuupäev

(*) Mittevajalik maha tõmmata.